MicroStep-Energo spol. s r.o.

Vodná energia

Pre viac ako 50 MVE na Slovensku a v Českej republike sme boli dodávateľom elektročasti a riadenia ...Viac...

Viac...

Bioplynové stanice

Zrealizovali sme dodávku elektročasti a riadenia pre 6 bioplynových stanic na Slovensku a v Českej republike...Viac...

Viac...

Riadiace systémy

Naše riadiace systémy sú koncepčne založené na báze produktovej rady Siemens Simatic S7... Viac...

Viac...
Some alt text Some Alt text Some alt text

Profil spoločnosti


V roku 1991 založilo 10 pracovníkov Katedry automatizovaných systémov riadenia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave MicroStep, spol. s r.o. Prvotné zameranie spoločnosti bol vývoj a implementácia automatizovaných riadiacich systémov do prevádzok v rôznych priemyselných odvetviach. V roku 1993 sme začali pôsobiť ako dodávateľ elektročasti a riadenia pre malé vodné elektrárne.
MicroStep-Energo, spol. s r. o. vznikla v roku 2004 odčlenením sa zo spoločnosti MicroStep, spol. s r. o. Viac ako 20 rokov pôsobíme v oblasti priemyselnej automatizácie a to predovšetkým v oblasti riadenia malých vodných elektrární. Doposiaľ sme boli dodávateľmi elektročasti a riadiacich systémov pre viac ako 50 malých vodných elektrární.
V ostatných rokoch sa angažujeme aj v realizácii dodávok v ďalších oblastiach alternatívnej výroby elektrickej energie. Boli sme dodávateľom riadiacich systémov - telemetrie pre 11 fotovoltaických elektrární na Strednom Slovensku. Pre 6 bioplynových staníc sme zrealizovali dodávku elektročasti, riadiaceho systému, dispečerských pracovísk.

Naša spoločnost sa špecializuje:
  • na návrh, projektovanie, technickú pomoc a dodávky kompletných riešení technologických funkčných celkov pre malé vodné elektrárne (MVE),
  • technickú podporu investorov MVE,
  • dodávky elektročasti a riadiacich systémov v oblasti vodného hospodárstva - čerpacie stanice, vodohospodárske objekty,
  • dodávky elektročasti a riadiacich systémov pre bioplynové stanice,
  • dodávky riadiacich systémov pre fotovolatické elektrárne,
  • dodávky riadiacich systémov a programového vybavenia pre skúšobné zariadenia geotechnických laboratórií.